Latvijas Sociālistiskā partija

30.11.2015

Jūrmalas dome ir izstrādājusi pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu projektu. Šis ir ļoti svarīgs dokuments un tam uzmanību ir pievērsuši Latvijas Republikas Saeimas frakcijas “Saskaņa” deputāti. Pieci šīs frakcijas deputāti, kuru vidū ir arī Latvijas Sociālistiskās partijas biedrs Raimonds Rubiks, iesniedza pieprasījumu Vides un reģionālās attīstības aizsardzības ministram Kasparam Gerhardam. Tajā deputāti pievērš uzmanību tam, ka teritorijas plāns piedāvā tikai trīs gadījumus mainīt statusu no “apbūves teritorija” uz “dabas teritorija”, bet sešpadsmit gadījumos- tieši otrādi. Tiek paredzēts, ka pēc tiesību iegūšanas veikt apbūvi, šos zemes gabalus pārdos būvniekiem.

Piedāvā arī  mainīt zemes gabala Dzintari 2103 izmantošanas mērķi no” atpūtas  teritorija” uz “publiskās apbūves teritorija”. Tagad tur atrodas mežs. Ja zemes izmantošanas mērķi tiešām mainīs, tad tā rezultātā tiks izcirstas 150 gadus vecas priedes. 

Teritorijas plānam ir pievienots novērtējums, kā tajā veiktās izmaiņas ietekmēs apkārtējo vidi, un ir redzams, ka meža izciršanai šajā zonā būs neitrāla ietekme uz apkārtējo vidi, un tā pat  uzlabos aizsargājamā biotopa stāvokli. Saprotot visu šo dokumentu dīvainības, deputāti uzdod jautājumu ministram K.Gerhardam- vai meža izciršana nav saistīta ar privātpersonu ekonomiskajām interesēm? Savā atbildē ministrs sniedz dažādus argumentus un paziņo, ka pats par sevi teritorijas plānojums nedod tiesības veikt kādu saimniecisko darbību vai uzsākt būvniecību, bet konkrētu atbildi uz uzdoto jautājumu nesniedz.

Vēl deputāti ministram jautā- cik lielā mērā vispār var uzticēties dokumentam, kas saistīts ar  apkārtējās vides novērtējumu, ja šie eksperti meža izciršanu uzskata par pozitīvu momentu. Pēc gara ievada ministrs atkal sāk runāt par to, ka dokumentu novērtēs Vides pārraudzības valsts birojs. Tikpat izvairīgi ministrs arī atbild uz pārējiem deputātu uzdotajiem  jautājumiem.

Ar pilnu ministra atbilžu tekstu var iepazīties šeit.


25.11.2015

Latvijas Sociālistiskā partija pauž savu atbalstu Latvijas izglītības un zinātnes darbiniekiem 2015.gada 27. novembra Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) organizētajā brīdinājuma streikā, cīņā par savām tiesībām uz pienācīgu algu un Latvijas nākotni. Veselību, stingru stāju un stipru mugurkaulu!

25nov.jpg


23.11.2015

Ģeogrāfijas Sabiedrības (GEO) dalībnieki – Andrejs Kudrjašovs, Oļegs Ciganovs, Vitālijs Varnakovs – LSP pirmsorganizācijas SPILVE biedri kopā ar Antonu Kolodenko rudenī apmeklēja bijušo Carnikavas zvejnieku ciematu.

Šīs vietas vēsture ir cieši saistīta ar revolūcijas un pilsoņu kara notikumiem Latvijas teritorijā. Padomju laikā šīs Carnikavas ciemats bija pazīstams Padomju Savienības līmenī – šeit atradās zvejnieku kolhozs-miljonārs, kas zvejoja Baltijas jūrā un Atlantijas okeānā, kā arī foreļu audzētava. Kolhozam bija savs zivju pārstrādes komplekss, kas jau sen ir izlaupīts un iznīcināts pateicoties tagadējam buržuāziskajam režīmam.

Starp citu Carnikava bija slavena ar savu sacīkšu katamarānu ražotni, kuru vadīja sporta meistars, burātājs A. Eglājs. Carnikavas katamarāni piedalījās PSRS līmeņa sacensībās, tos eksportēja arī uz ārzemēm. Bet viss tas sen jau ir tālas pagātnes stāsts. 

Šodien buržuaziskais režīms nežēlīgi cīnās pret savas tautas padomju laikmeta sasniegumiem un atmiņu, tai skaitā pret latviešu darbaļaužu varonīgas cīņas vēsturi par padomju varu. Kā piemēru pastāstīsim par rupju vēstures falsifikācijas mēģinājumu, ko buržuāzijai izdevās paveikt Carnikavā. 1919. gadā Latvijas teritorijā bija nežēlīgs pilsoņu karš. Sarkano pusē cīnījās revolucionāri-strādnieki un zemnieki, progresīvā inteligence. Ekspluatatoru pusē bija ārzemju interventi, baltijas vācieši, baltgvardi, bijušie dzimtbūtnieki, tirgoņi. 
Šķiru cīņas gaitā 1919. gadā Carnikavā baltgvardi nošāva 12 sarkanos revolucionārus-carnikaviešus. Tajā vietā tika uzstādīts piemiņas akmens ar uzrakstu par šo notikumu.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg

2014. gadā piemiņas akmeņa uzraksts vēl ir neskarts. Toties jau 2015. gada rudenī uzraksts izskatījās savādāk – tas tika “koriģēts” bagātniekiem izdevīgajā interpretācijā.

Uzrakstā tika mainīti svarīgi fakti – pirmkārt carnikaviešus esot nošāvuši vācieši – landesvērieši. Vārds revolucionāri tika vispār nodzēsts. Bagātnieki visticamāk gribēja sasniegs 2 mērķus – pārlikt atbildību un vainu par savu tautiešu un politisko pretinieku fizisku iznīcināšanu uz svešiniekiem, “cittautiešiem”, un otrkārt paslēpt patieso iemeslu, kāpēc daudzi latvieši vispār piedalījās pilsoņu karā sarkano pusē. 

Tagadējais Latvijas buržuāziskais režīms un baltgvardu kustība ir cieši saistīti – tos apvieno kopējā cīņa  un naids pret latviešu revolucionāriem un darbaļaudīm, kā arī aktīva piedalīšanos nacisma noziegumos pret cilvēci Lielā Tēvijas kara laikā. Piemēram ģenerālis Banģerskis, Oskars, Dankers un daudzi citi augstākā ranga latviešu nacisti sākuši savas noziedzīgās gaitas baltgvardu rindās.

LSP pirmsorganizācija SPILVE16.11.2015

Kā pareizi izteikt savu neapmierinātību darba devējam un vienlaikus neciest vēl vairāk, uzdod sev jautājumu strādnieks? Vai tas Latvijā vispār ir iespējams?

Ir skaidrs, ka ar politisko valdību ir  neapmierināts arvien lielāks strādnieku skaits, īpaši ražošanas sfērā, kas 25 gadu laikā, kamēr Latvijā pastāv kapitālisms, ir cietuši un cieš visvairāk. Galvenā darba tautas problēma un tratģēdija ir tā, ka viņi nav vienoti.  Viņi ir sadalīti pēc nacionālā, egoistiskā un idealoģiskā principa. Nav kolektīvās solidaritātes.  Nav kopējas un vienotas sadarbības. 

Pirmkārt, mūsdienu darbaļaudis nav vienoti, viņi neizprot savas klases intereses. Atsevišķas protestu akcijas mēs varam vērot pastāvīgi, bet tās negūst nekādus  panākumu.  Vienu cilvēku ir viegli iebiedēt, apspiest, sodīt.  Nomāc arī tas, ka nav nekāda atbalsta no pašu strādnieku vidus. Viņu domas, diemžēl, ir saistītas ar dažādiem niekiem, masu “kultūru”, mūžīgajām sadzīves problēmām.

Darbaļaužu spēks ir viņu vienotībā, apziņā, ka neviens cits viņiem nepalīdzēs, kā vienīgi paši sev. Jebkurš dievs, masu “kultūra”, valdība, Saeima, prezidents, kapitālists, nacionālists dzīvo un strādā, lai arī turpmāk apspiestu darba tautu.
Turpinātu to šķelt. Jūs neesat aizdomājušies par to, ka jebkuras kapitālistiskās krīzes laikā no tumšajiem skapjiem valdība un kapitāls velk ārā visus parazītiskos instinktus- nacionālismu, futbola fanātismu, pop mūzikas  koncertus, dažādas izklaides, meklē kādu iekšējo vai ārējo ienaidnieku. Bet ienainieks nav paslēpies kādā nezināmā vietā, bet tas ir tepat, tā ir eksplutatoru klase. Viņu princips: skaldi un valdi, un pēc iespējas vairāk centies atņemt pievienoto vērtību. 

16nov.jpg

Kopš 1991.gada valdība apzināti, īstenojot valdošās šķiras intereses, ir likvidējusi lielus darba kolektīvus. Tie ir VEF, Alfa, RVR, RAF un daudzus citus, bet tagad vēl  arī «Liepājas metalurgu ». Tādos apstākļos ir grūti izveidot pat neatkarīgu arodbiedrību. Mazos autoritatīvos uzņēmumos tas vispār nav iespējams, jo tur parasti īpašnieks ir kā mazs tirāns, un mēnesi gari atvaļinājumi ir kā skaista utopija. Kā tādā  gadījumā rīkoties darbaļaudīm un zemniekiem, kas pēc kolhozu un sovhozu likvidēšanas ir palikuši pie sasistas siles?
Strādnieku šķiras spēks ir vienotībā, izveidojot proletāristiskā avangardu, apzinoties savas klases stāvokli šķiru sabiedrībā, pastāvot eksplutatoru iekārtai. Latvijā darbaļaužu intereses pārstāv Latvijas Sociālistiskā partija. Mēs aicinām stāties šajā partijā un  būt proletariāta partijas priekšgalā. 

Ar kolektīvu vienmēr ir grūtāk vienoties, īpaši, ja tā ir labi organizēta un disciplinēta, kas sava biedra dēļ ir gatava aizstāvēt tā intereses, rīkot demonstrācijas un mītiņus, sniegt juridisku palīdzību. Bet bez jums, darbaļaudis, partija nav nekas, tā ir kā vājš politikas piedēklis valstī.  Jums ir jāapzinās savas klases intereses.

Stipra partija, kuras sastāvā ir apzinīgs proletariāts, strādnieki un zemnieki, var uzvarēt buržuāzisko režīmu, vienmēr ir gatava sadarboties ar saviem sabiedrotajiem- ar tādām pašām proletariāta partijām no citām valstīm. Briselē notiek starptautiskās Komunistisko un Strādnieku partiju tikšanās,  ko parasti organizē Grieķijas Komunistiskā partija. Jau starptautiskā līmenī izskan svarīgas proletariāta problēmas, kas ir aktuālas viņu valstī. 

Apzinīgs strādnieks, iestājoties partijā un ieņemot aktīvu nostāju vienā vai otrā jautājumajau, var  daudz labāk pavēstīt par savas šķiras problēmām gan pašai partijai, gan starptautiskajos proletārisko partiju forumos.

Biedri, atceraties, mūsu spēks var būt tikai vienotībā. Un šī vienotība var tikt īstenota, sadarbojoties ar Latvijas Sociālistisko Partiju. 

Andrejs Kudrjašovs11.11.2015

Rīgā notika Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 98.gadadienai veltīts mītiņš, kuru organizēja Latvijas Sociālistiskā partija. Tajā bija uzaicināti piedalīties Veselības un Labklājības ministriju pārstāvji, lai pastāstītu par svarīgiem sociāliem jautājumiem.Neviens no viņiem neieradās. Bet atnāca vienkāršie darbaļaudis, kas izjūt visas Veselības un Labklājības ministriju «rūpes par sevi».

Pirmā mītiņā uzstājās Latvijas Sociālistiskās partijas biedre un Rīgas domes  Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Olga Veidiņa: «Tagad mēs dzīvojam kapitālisma apstākļos un varam salīdzināt kā mēs dzīvojām agrāk un, ko esam zaudējuši. Man to izdarīt ir daudz vienkāršāk, jo pie manis katru dienu nāk cilvēki ar savām nelaimēm». Viņa aicināja cilvēkus apvienoties kopējai cīņai par savām tiesībām.

Pēc tam uzstājās Latvijas Sociālistikās partijas biedrs un Latvijas aviāciācijas darbinieku arodbiedrības vadītājs Vladimirs Goļakovs: « Mūsu arodbiedrībās ir ļoti mazs cilvēku skaits. Tajās ir mazāk nekā 10% strādājošo. Mums jautā- bet ko jūs varat izdarīt? Un es uzdodu pretjautājumu- bet vai jūs esat gatavi kļūt par arodbiedrības biedru? Vai esat gatavi aizstāvēt sevi?  Diemžēl, strādājoši atceras par arodbiedrību tikai tad, kad viņus atlaiž no darba».  V.Goļakovs arī aicināja cilvēkus būt aktīvākiem.

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg

Sveicienus no Latgales nodeva Latvijas Sociālistiskās partijas priekšsēdētāja vietnieks Frīdis Bokišs, kas bijas noorganizējis nelielas grupas ierašanos mītiņā no Ludzas. 

Dzejnieks Fēlikss Katcs lasīja dzejoļus par aktuālām tēmām. 

Students un strādnieks Vitālijs Varnakovs arī norādīja uz neiepiecašimību apzināties, ka darbaļaudīm ir spēks un bez cīņas nekādu piekāpšanos no kapitālistiem nevar gaidīt.

Latvijas antihitleriskās koalīcijas asociācijas valdes loceklis  Alberts Krusts atgādināja klātesošajiem, ka vēl 1994.-1995. gados 7.novembra mītiņā piedalījās vairāki tūkstoši cilvēku.

Kā norādīja Latviajs Sociālistiskās partijas priekšsēdētājs Alfrēds Rubiks- ja jau tik maz cilvēku piedalās mītiņā, tad varbūt nemaz nav tik daudz to, kam ir jāuzlabo savs sociālais stāvoklis? 
– Par visu ir jācīnās. Un jācīnās ir ne tikai vārdos, bet arī ar darbos. Jāstājās kreisi noskaņotajās partijās. Jāpiedalās mītiņos un tālāk jāpopularizē tajos izskanējušās idejas. Mums ir jācīnās par savām tiesībām, nevis tikai jāgaužas- es neko nevaru. Kamēr neradīsies  vēlme cīnīties, labāk nebūs» - tā savā uzstāšanās laikā norādīja sociālistu līderis. 


09.11.2015

Pasākums notika Rīgā Grīziņkalnā, 1905.gada parkā. Mītiņa laikā tika aktualizēti jautājumi par problēmām sociālajā jomā Latvijā, tostarp par bezdarbu, masveida darbaspēka emigrāciju, maternitātes un bērnu sociālās aizsardzības problēmām, par medicīnas pakalpojumu nepieejamību, par niecīgām pensijām. Mītiņā piedalījās Latvijas Sociālistiskās partijas Saeimas, Rīgas Domes deputāti, kā arī strādnieki, studenti, pensionāri.

1.jpg

Mītiņā laikā tika pieņemta deklarācija:

 1. Sastādot gada budžetu, atzīt sociālo sfēru par primāro. Valstij ir jāaizstāv tās iedzīvotāju intereses, nevis transnacionālo kapitālu.
 2. Uzlikt par pienākumu ar likumu nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni visiem valsts iedzīvotājiem, no viņiem iekasētajiem nodokļiem. Tai skaitā: atjaunot izdzīvošanas minimuma aprēķina sistēmu, pretstatā neadekvātai koncepcijai “minimālā ienākuma līmenis” noteikt minimālo algu un pensijas līmeni ne zemāku par izdzīvošanas minimumu.
 3. Mainīt valsts lomu ekonomikā. Situācijā, kad izmirst veseli reģioni, valstij nav tiesību būt par sveša privātīpašumu sargu. Valsts var un tai būtu jāizstrādā reģionu un ekonomikas nozaru attīstības programmas, tai jāpiedalās labumu ražošanā un darba vietu radīšanā, valdībai būtu jāformējas pēc profesionālās principa, bet nevis pēc partijas piederības principa.

03.11.2015

2015. gada 7. novembrī pl. 12:00, Grīziņkalnā, 1905. gada parkā notiks Latvijas Sociālistiskās partijas mītiņš “Par sociālo taisnīgumu”.

listovka2_lv.jpg


02.11.2015

Latvijas Sociālistiskā partija izsaka dziļu līdzjūtību "Kogalimavia" lainera "Airbus A-321" bojāgājušo ģimenēm un tuviniekiem.

2nov.png